Tack alla hjältar!

Utan er hade det inte varit möjligt!

Efter drygt 15 år tackar Local Hero för sitt. Tack alla ungdomar som deltagit och alla fantastiska processledare för ert engagemang.

Local Hero pågick mellan år 2004-2021 i CAN:s regi.

Local Hero?

I över 15 år har CAN gett ungdomar möjlighet att diskutera alkohol och andra droger samt gett dem stöd längs vägen i att planera och arrangera drogfria projekt och aktiviteter lokalt.

Arrangera aktiviteter

Möjliggöra för unga att själva planera och arrangera alkohol – och drogfria aktiviteter för andra unga.

Gemenskap

Öka möjligheterna till ungas organisering och en positiv gruppgemenskap.

Diskutera utan pekpinnar

Ge unga möjlighet att diskutera alkohol och andra droger utan pekpinnar.

Vi gav unga en meningsfull fritid

När vi i över 10 år hade gett ungdomsgrupper möjlighet att diskutera alkohol och andra droger samt gett dem stöd längs vägen i att planera och arrangera drogfria projekt och aktiviteter lokalt gav vi ut en tidning!

Hur startade projektet?

Idén till Local Hero hämtades från UNODC:s (United Nations Office on Drugs and Crime) arbete inom det globala ungdomsnätverket. Från FN:s sida har man arbetat sedan slutet på 1990-talet på olika sätt med att tillhandahålla metoder och material för att ta vara på ungas idéer och engagemang genom olika lokala drogförebyggande projekt världen över.

I Sverige ville man också satsa på detta och 2003 påbörjade Mobilisering mot narkotika (tidigare kommitté inom Socialdepartementet för narkotikapolitisk samordning) arbetet med att kulturanpassa FN:s metoder och arbetssätt utefter Sveriges ungas villkor och förutsättningar och metoden Local Hero växte fram.

År 2004 fick Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN förfrågan om att samordna arbetet med Local Hero genom projektmedel från Folkhälsomyndigheten. Sedan 2011 har Local Hero varit en del av CAN:s ordinarie verksamhet.

Syftet var att göra det möjligt för kommuner och län att ta tillvara ungas engagemang och uppmärksamma dem som förebilder för andra unga lokala hjältar!

Läs mer om Drugsmarts historia på drugsmart.se

Vi har under åren genomfört och engagerat över…

30

processledarutbildningar

150

Local Hero-projekt

2000

ungdomar

Våra processledare berättar!

Ett meningsfullt demokratiprojekt

Det bästa med Local Hero var att det gav unga en konkret erfarenhet av att skapa förändring. Ungdomar från olika platser och med olika bakgrunder som har gjort ett Local Hero-projekt har fått med sig den kunskapen, som på många sätt kan bidra till att förändra liv. På så vis var Local Hero också ett meningsfullt demokratiprojekt. 

För mig personligen var Local Hero en mycket bra processledarskola. Jag fick under många år möta unga i hela landet, med olika mål och olika förutsättningar. Jag fick chansen att pröva och växa i min förmåga som processledare genom alla de erfarenheterna, vilket jag är mycket tacksam över. Jag fick också förmånen att få se många olika delar av Sverige och imponeras av unga människors passion och vilja. 

“’Om det är något som du tycker borde vara annorlunda kan du själv agera för att ändra det.”

Linda Strandenhed, fd processledare

Vill du veta mer om alkohol eller andra droger?

Här kan du ta del av kunskap, artiklar och frågor och svar om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Du kan även skicka in egna frågor. Vi tipsar också om var det finns hjälp och stöd.